Vážení návštěvníci, partneři a sponzoři,

V případě potřeby kontaktujte organizační výbor akce na adrese: info@densvatehorufa.cz

Odpovědnou osobou akce je pan Jiří Otakar De Bären

Kontaktní osobou pro média, sponzory a partnery je p. Zdeněk Ulrych, tel.: 775 867 046